2020-10-21

اخذ پاسپورت دومینیکا و مزایای آن

موضوعات دومینیکا دومینیکا، کشور جزیره‌ای کوچک در واقع در حوزه دریای کاراییب شرقی است. این جزیره بین جزایر گوادالوپ و ماری – گالانته در شمال و […]