2020-11-30

اخذ اقامت پرتغال از طریق خرید ملک

خرید ملک در پرتغال و بررسی شرایط و قوانین آن در کشور پرتغال، قیمت های آن و مزایا و معایب آن و اخذ اقامت پرتغال
2021-01-27
اخذ ملک در آلمان خرید ملک در آلمان اقامت مهاجرت هلدینگ کاروانیک

اخذ ملک در آلمان

یکی از روش های بسیار مورد توجه که نسبتاً روش جدیدی محسوب می شود، مهاجرت از طریق خرید ملک در آلمان می باشد. این روش ریسک های مربوط به سرمایه گذاری و این قبیل روش ها را نخواهد داشت و به علاوه اینکه صاحب ملک می شوید و می توانید از طریق اجاره دادن ملک صاحب درآمد شوید.