2020-10-11

لیست کشور هایی که بدون ویزا با پاسپورت دومینیکا میتوان سفر کرد به شرح زیر می باشد:

2020-10-18

پاسپورت دومینیکا اقامت دائم

عناوین پاسپورت دومینیکا پاسپورت دومینیکا دومینیکا، کشور جزیره‌ای کوچک در واقع در حوزه دریای کاراییب شرقی است. این جزیره بین جزایر گوادالوپ و ماری – گالانته در […]
2020-10-21

اخذ پاسپورت دومینیکا و مزایای آن

موضوعات دومینیکا دومینیکا، کشور جزیره‌ای کوچک در واقع در حوزه دریای کاراییب شرقی است. این جزیره بین جزایر گوادالوپ و ماری – گالانته در شمال و […]