2020-12-31

مهاجرت به انگلستان

مهاچرت به انگلستان و اطلاعات کلی راجع به کشور انگلستان، چونگی هزینه های زندگی در انگلستان و برخی از شرایط آن توسط کارشناسان خبره
2020-12-31

ویزای توریستی انگلستان

چگونه ویزای توریستی انگلستان را دریافت کنیم، هزینه ها و مدارک و همچنین شرایط دریافت ویزای انگلیس توسط کارشناسان خبره بررسی می شود.
2020-12-29
اخذ اقامت از طریق تمکن مالی شرایط مهاجرت ویزای توریستی هلدینگ کاروانیک

اخذ اقامت از طریق تمکن مالی- مقایسه پرتغال و یونان

اخذ اقامت از طریق تمکن مالی یونان و پرتغال و مقایسه شرایط و هزینه های ان توسط کارشناسان خبره هلدینگ مهاجرتی کاروانیک
2020-12-29
اخذ اقامت به روش تمکن مالی مهاجرت اقامت هلدینگ کاروانیک

اخذ اقامت به روش تمکن مالی- مقایسه اسپانیا و یونان

اخذ اقاما یونان و اسپانیا و مقایسه شرایط و بررسی هزینه های هر کدام با یکدیگیر و مزایا و معایب آن ها توسط کارشناسان خبره