طبق قانون مهاجرتی یونان، با خرید ملک می‌توانید علاوه بر پدرومادر خود، برای پدر و مادر همسرتان نیز اقامت بگیرید.