اخذ اقامت اسپانیا از طریق تولد 2020

موضوعات

اسپانیا به عنوان کشوری وسیع و زیبا همیشه پذیرای افراد خارجی در طول سال بوده است و همچنین افراد زیادی متقاضی زندگی در این کشور زیبا بوده اند. بر اساس قوانین بین المللی برای تولد وبرخی از کشورها از قانون خون و برخی از قانون خاکی پیروی میکنند. که کشور اسپانیا بر اساس قانون خون عمل میکند.

شرایط تولد و تابعیت اسپانیا

کشور اسپانیا با پیروی از قانون خون فقط به اشخاصی که پدر یا مادر اسپانیایی دارند و یا دارای تابعیت این کشور هستند اقامت دائم و یا تابعیت می دهد. پس بنابراین فرزندی که در خاک اسپانیا متولد شود ولی والدین خارجی داشته باشد شامل حال تابعیت اسپانیایی نمی شود. و فرزندی که در اسپانیا متولد شود میتواند درخواست تابعیت دهد ولی این تابعیت را نمی تواند به والدین خود انتقال دهد.

چکیده مطالب

1Question #1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
2Question #2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اطلاعات مورد نیاز اسپانیا

تمکن مالی اسپانیا اخذ اقامت اسپانیا از طریق تمکن مالی مهاجرت به اسپانیا از طریق تمکن مالی تمکن مالی مورد نیاز برای مهاجرت به اروپا هلدینگ کاروانیک
اسپانیا
حسین آردم

عناوین یکی از پرطرفدارترین روش های دریافت اقامت کشور اسپانیا، روش تمکن مالی می باشد. در این روش، فرد متقاضی بدون انتقال سرمایه به کشور اسپانیا،

بیشتر بخوانید »
اخذ اقامت به روش تمکن مالی مهاجرت اقامت هلدینگ کاروانیک
اخبار و منابع
حسین آردم

اخذ اقاما یونان و اسپانیا و مقایسه شرایط و بررسی هزینه های هر کدام با یکدیگیر و مزایا و معایب آن ها توسط کارشناسان خبره

بیشتر بخوانید »
اخبار و منابع
حسین آردم

اقامت اسپانیا و پرتغال از طریق تمکن مالی و اخذ اقامت اسپانیا و پرتغال و مقایسه شرایط مختلف آن ها با هم از طریق هلدینگ مهاجرتی کاروانیک

بیشتر بخوانید »